Линкове за виртуални зали при онлайн обучение по специалности - редовно обучение

Разпис Редовно обучение, Летен семестър на учебната 2021/2022

Курс 1

Курс 2

Курс 3

Курс 4

Линкове за виртуални зали при онлайн обучение по специалности - задочно обучение

Разпис Задочно обучение, Летен семестър на учебната 2021/2022

Курс 1

Курс 2

Курс 3

Курс 4

Курс 5